Toiminnallinen turvallisuus

Toiminnallisen turvallisuuden arviointi, sertifiointi ja merkintä kansainvälisten standardien ja Intertekin oman Functional Safety (FS) -ohjelman mukaisesti.

Intertekin toiminnallisen turvallisuuden asiantuntijat voivat tukea tuotekehityksen kaikissa vaiheissa. Autamme asiakkaitamme optimoimaan turvajärjestelmänsä ja vähentämään riskejä piirustuspöydältä aina tuotelanseeraukseen asti.

Intertek Functional Safety (FS) – teollisuuskoneiden ja -robottien sertifiointiohjelma ja merkintä

Intertekin toiminnallisen turvallisuuden ohjelma tarjoaa suunnittelun arviointia, testausta ja sertifiointia, jotta teollisuuskoneiden ja -robottien valmistajat voivat osoittaa pystyvänsä täyttämään toiminnallista turvallisuutta koskevat viranomaisvaatimukset. Ohjelma yhdistää kansainväliset standardit, kuten EC/EN 62061, ISO 13849, IEC 61508 ja IEC 61511, Intertekin omaan toiminnallisen turvallisuuden standardiin (INT/FS/2019) teollisuuskoneiden ja -robottien arvioimiseksi ja sertifioimiseksi. Modulaarisen rakenteensa ansiosta ohjelmaa voidaan käyttää koko tuotekehitysprosessin ajan konseptista tuotantoon. 

Lisätietoa ohjelmasta

EU:n konedirektiivin vaatimustenmukaisuuden arviointi standardin EN ISO 13849 mukaisesti

EU:n konedirektiivin mukaan vaaditaan ohjausjärjestelmien turvallisuuteen liittyvien osien (toiminnallinen turvallisuus) arviointi. Osana teollisuuskoneen konedirektiivin vaatimustenmukaisuuden tarkistusta arvioimme esimerkiksi hätäpysäytyssilmukoiden ja lukituspiirien toiminnallisen turvallisuuden standardin EN ISO 13849 mukaisesti.

Kotitaloustuotteiden ja käsityökalujen toiminnallisen turvallisuuden arviointi

Myös standardin EN 60730-1 ja EN 60335-1 mukaisesti turvallisuustestattujen kotitaloustuotteiden ja käsityökalujen toiminnallinen turvallisuus on arvioitava tapauksissa, joissa ohjelmisto käsittelee turvallisuuden kannalta kriittisiä toimintoja. Jos tällainen tuote on sertifioitava, esimerkiksi CB:n tai ETL:n mukaisesti, turvallisuuteen liittyvien ohjelmistojen arviointi sisältyy siihen alaryhmänä. Toiminnallisen turvallisuuden arviointi koskee myös tuotetta, joka kuuluu standardin IEC EN 60947-1 piiriin ja jota käytetään turvallisuuteen liittyvässä toiminnossa.

 

Muu testausosaaminen

 
+358 5053 99762
+358 5053 99762