Säädösten noudattaminen ja maailmanmarkkinoille pääsy

Riippumatta siitä, ovatko asiakkaanne EU:ssa, Pohjois-Amerikassa, Aasiassa tai Afrikassa, tuotteenne on täytettävä paikalliset tai alueelliset määräykset sekä laatu- ja turvallisuusvaatimukset.

Miljoonat ihmiset ympäri maailmaa käyttävät päivittäin laboratorioissamme testattuja ja/tai sertifioituja tuotteita. Olemme säädösten noudattamisen ja maailmanmarkkinoille pääsyn asiantuntijoita, ja tuemme yrityksiä: 

  • selvittämällä, mitä lakeja ja asetuksia heidän tuotteisiinsa sovelletaan eri markkinoilla ja millaisia testauksia, sertifiointeja ja tarkastuksia vaaditaan.
  • testaamalla tuotteet kansainvälisten, alueellisten ja kansallisten standardien mukaisesti.
  • sertifioimalla tuotteet kansainvälisten, alueellisten tai kansallisten ohjelmien mukaisesti.
  • hoitamalla kaiken haku-, rekisteröinti- ja sertifiointiprosesseihin liittyvän työn. Koska meillä on sopimuksia sertifiointiviranomaisten kanssa ympäri maailmaa, asiakkaamme pääsevät nopeasti haluamilleen markkinoille.
  • suorittamalla Pre Shipment -tarkastukset ja myöntämällä vaatimustenmukaisuustodistukset (CoC) vaatimustenmukaisuuden arviointiohjelmia käyttäviin maihin. 

 

 
 
 
 
+358 5053 99762
+358 5053 99762