Neuvoja

Intertekin asiantuntijat tukevat yritystänne huippuosaamisellaan tuotteen koko elinkaaren ajan.

Turvallisemmat ja paremmat tuotteet, nopeampi ja kannattavampi lanseeraus uusilla markkinoilla, turvalliset ja tehokkaat energian varastointiratkaisut sekä varma ja turvallinen kemikaalien käsittely. Intertekin konsultit voivat auttaa yritystänne tässä kaikessa.

Teknisiä vaatimuksia koskeva neuvonta ja Global Market Access 

Intertekin neuvonantajat ovat asiantuntijoita vaatimuksissa, asetuksissa ja direktiiveissä, jotka säätelevät markkinoita useimmilla toimialoilla ja useimmissa maissa ympäri maailmaa. Teknisiä vaatimuksia koskeva osaamisemme kattaa tuotteen koko vaatimuskuvan – sähköturvallisuudesta, sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta, radiovaatimuksista, energiatehokkuudesta ja ympäristöolosuhdevaatimuksista akkuihin ja muihin energian varastointiratkaisuihin sekä kemikaalien käsittelyyn.  

Tehokkaat ja turvalliset energian varastointiratkaisut

Intertekin sähkökemiallisen energian varastoinnin neuvonantajat tarjoavat päteviä neuvontapalveluja sähkökemiallisen energian varastoinnissa – akut, polttokennot ja superkondensaattorit. Vaatimuksia ja määräyksiä koskevien neuvojen lisäksi tuemme asiakkaitamme esim. energian varastointiratkaisujen arvioinnissa ja valinnassa, testausohjelmien suunnittelussa, suorituskykytesteissä, vika-analyyseissä, onnettomuustutkinnoissa sekä mallinnuksissa ja simuloinneissa. 

Oikea ja tehokas kemikaalien käsittely 

Intertekin kemikaalineuvojilla on laaja asiantuntemus kemikaalilainsäädännöstä ja kemikaalien käsittelystä sekä kattava kokemus tutkimuksessa ja teollisuudessa työskentelystä. Voimme esimerkiksi auttaa yritystänne kartoittamaan, mitkä lakivaatimukset koskevat tuotteitanne ja miten parhaiten käsittelette näitä lakivaatimuksia. Teemme myös toksikologisia tutkimuksia ja riskinarviointeja. 

 
 
 
+358 5053 99762
+358 5053 99762