Langaton viestintä (RED, FCC jne.)

Maailman markkinoilla on erilaisia vaatimuksia langattomalle viestinnälle. Intertek auttaa teitä testaamaan, että tuotteenne täyttävät ne kaikki.

Langaton viestintä EU:ssa – RED

Jotta radiotuotetta voidaan myydä EU:n alueella, sen on täytettävä radiolaitedirektiivin (RED) vaatimukset. Näitä ovat mm. radiotaajuusalueen tehokas käyttö, sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) ja sähköturvallisuus. Vaatimukset täytetään suorittamalla testaus yhdenmukaistettujen standardien mukaisesti.  

Langaton viestintä Pohjois-Amerikan markkinoille – FCC

Yhdysvalloissa ja Kanadassa on omat standardit ja vaatimukset radiotaajuuksia lähettäville tuotteille. 

Ne eivät aina vastaa EU:ssa sovellettavia standardeja ja vaatimuksia. Yhdysvaltain radiotaajuuksia lähettäviä tuotteita hyväksyvä virasto on FCC, Federal Communications Commission. 

Intertek on yksi testausyrityksistä, joka on nimitetty televiestinnän sertifiointielimeksi (TCB, Telecommunication Certification Body). Radiolähettimien sertifiointi kauttamme on sekä helpompaa että nopeampaa kuin FCC-viranomaisen kautta. Vastaavaa sertifiointistatusta kutsutaan Kanadassa CB:ksi ja siellä hyväksyntäviranomainen on nimeltään Industry Canada. 

Langaton viestintä muulle maailmalle 

Useimmissa maissa radiolähettimille vaaditaan tyyppihyväksyntä ja akkreditoidun testausyrityksen testausraportti. Autamme teitä selvittämään, mitkä vaatimukset koskevat tuotettanne valitulla markkinalla, ja suorittamaan tarvittavat testit. 

Langattoman viestinnän palvelumme:  

  • Akkreditoitu testaus
  • Tuotekehitys ja esitestaus (Pre Compliance)
  • Radiolaite- ja EMC-direktiivi; Notified Body -sertifiointi
  • Neuvonta
  • Koulutus 

 

Muu testausosaaminen
 
+358 5053 99762
+358 5053 99762