RIIPPUMATTOMUUS, PUOLUEETTOMUUS JA REHELLISYYS

Intertek toimii riippumattomuutta, puolueettomuutta ja rehellisyyttä koskevien tiukkojen vaatimusten mukaisesti. Arvioimme jatkuvasti kaikkien työntekijöiden osaamista, puolueettomuutta, harkintakykyä, rehellisyyttä ja eettisten sääntöjemme ymmärtämistä. 

Intertek tarjoaa sekä neuvontaa, testausta että sertifiointia. Tarjottu ja suoritettu neuvonta rajoittuu ehdottomasti kykyymme tunnistaa, selittää ja selventää tuotteille, palveluille, prosesseille ja johtamisjärjestelmille asetettuja vaatimuksia. Tämä neuvonta perustuu julkisesti saatavilla oleviin standardeihin ja viranomaisvaatimuksiin, mikä tarkoittaa, että toimeksiantojemme puolueettomuutta ei voida kyseenalaistaa.

Siksi tarjontamme ei sisällä tuotteiden tai järjestelmien suunnittelua koskevia sitoumuksia.

Puolueettomuuden, riippumattomuuden ja rehellisyyden varmistamiseksi työmme on järjestetty niin, että sama henkilö ei osallistu sekä saman tuotteen tai johtamisjärjestelmän neuvontaan että sertifiointiin. Neuvontapalvelujamme ei tarjota lääkinnällisille laitteille, eikä niillä ole yhteyttä akkreditoituun toimintaamme ilmoitettuna laitoksena. 

Hallinnointi Intertek Group (Compliance and Corporate Governance)